สั่งประตูบานเลื่อน 4 บาน ต้องสั่งแบบไหนถึงดี

 

 สำหรับประตู 4 บานแล้วนำมาทำเป็นบานเลื่อน ส่วนใหญ่จะนิยมทำเป็นลักษณะดังนี้ค่ะ

คือ 1. บานติดตาย (Fix) ซ้าย-ขวา ด้านละ 1 บาน รวมเป็น 2 บาน และ 

     2 บานคู่ตรงกลาง จึงจะทำเป็นบานเลื่อน (Slide) ซึ่งต้องใส่ลูกล้อไว้เพื่อใช้งานได้สะดวก 

   ดูภาพด้านล่างประกอบนะคะ

 

                 (บานข้าง กว้างบานละ 75 ซม)   รหัสสินค้า 4GS-005      (บานกลาง กว้างบานละ 80 ซม.)  

    แต่ที่สิ่งที่ท่านควรต้องทราบก่อน เพื่อให้บานออกมาดี แข็งแรง และ สวยงาม เราไปชมกันค่ะมีอยู่ 3 จุดหลักๆ

 1. โดยปกติบานเลื่อนแบบนี้ เราจะนิยมใส่ลูกล้อและรางเลื่อนเพื่อให้สะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยจะใส่ลูกล้อไว้ที่

บานคู่กลางค่ะ *** ซึ่งตรงนี้ค่ะที่ต้องระวัง *** เพราะเราจะต้องเผื่อเนื้อที่ไว้สำหรับใส่ลูกล้อ มีผลทำให้บานคู่ตรงกลาง

ควรจะต้องเตี้ยกว่าบานติดตาย  เท่ากับระยะของลูกล้อ (โดยประมาณ 5 ซม) หากคุณทำบานสูงเท่ากันทั้งหมด จะไม่มี

เนื้อที่ใส่ลูกล้อ จะทำให้ใส่ลูกล้อไม่ได้ค่ะ

 

 2. และควรที่จะให้ลวดลาย หรือ ขอบบานอยู่ตรงในแนวเดียวกันด้วยแล้ว บานติดตายซึ่งจะต้องมีความสูงมากกว่าบาน

เลื่อน เราต้องทำขอบบานด้านบนของบานติดตายให้ใหญ่ขึ้น (ใช้ไม้หน้ากว้างมากขึ้น) ค่ะ (ดูภาพ A) โดยปล่อยให้ขอบบาน

ใหญ่ติดขอบวงกบเลย ซึ่งจะช่วยทำให้การติดตั้งแข็งแรงมากขึ้นด้วยค่ะ (ดูตามภาพ B เพื่อความเข้าใจอีกครั้งนะคะ)

                                                                        ภาพ A

                    ให้ดูแนวลูกฟักทั้ง 4 บานที่หลังติดตั้งแล้วควรอยุ่ในแนวเดียวกัน เพื่อความสวยงามค่ะ (เส้นสีขาว)

                           เส้นสีแดง คือ วงกบไม้   เส้นสีดำ คือ รางเลื่อน   สีม่วง  คือ ลูกล้อที่อยู่ในรางเลื่อน

  

                                                                        ภาพ B

          ให้ชมว่าทำไมขอบบนของบานติดตายที่ใหญ่กว่าขอบบานเลื่อน ช่วยทำให้การติดตั้งแข็งแรงมากขึ้นได้อย่างไรค่ะ 

 

 


  กรณีเป็นวงกบ 3 ขาแบบในภาพ จุดที่บานยึดติดกับวงกบจะมี 2 จุด คือ 1 และ 2  (ทั้ง 2 ด้าน คือ ซ้าย และ ขวา)

 


*** แต่หากเป็นวงกบ 1 ช่อง (หรือ 4 ขา) บานติดตายจะมีจุดที่ยึดติดกับวงกบอีก 1 จุดคือ ด้านล่าง จุดที่ 3 ซึ่งทำให้บาน

ติดตายแข็งแรงมากขึ้นไปอีกค่ะ รับการกระแทกของบานเลื่อน จากการใช้งานได้ดีกว่าด้วยค่ะ แต่หากธรณีของวงกบไม่ได้ฝัง

ปูนก็อาจทำให้เดินสะดุดได้เช่นกันค่ะ ^^

  

  เปรียบเทียบกับบานที่ทำความสูงเท่ากันทั้งหมดให้ดูนะคะ  

 

     บานจะยึดติดกับวงกบได้เพียงด้านเดียว คือ แนวตั้ง หรือ ตำแหน่งที่ 1 ของภาพก่อนหน้านี้ค่ะ 

 

  ทีนี้เรามาชม เมื่อเวลาเราเปิดบานเลื่อนไปจนสุดซ้าย-ขวา จะมีมุมมองแบบนี้ค่ะ ขอบบานด้านบนของบานเลื่อนจะ

เตี้ยกว่าบานติดตาย เมื่อมองมุมตรงแบบนี้ จะเห็นว่าขอบบานเป็น 2 ระดับค่ะ และ

 

3. บานเลื่อนจะต้องกว้างกว่าบานติดตาย โดยประมาณ 5 ซมค่ะ เพื่อเวลาเลื่อนบานออกจนสุด เราจะมอง

ไม่เห็นขอบของบานติดตาย และที่ไม่ทำกว้างมากเกินไป เพราะจะได้ไม่ต้องเสียเนื้อที่ไปมากเกินเหตุค่ะ 

 

แต่ปัญหาเรื่องมองเห็นขอบบานหรือเห็นรางเลื่อน สามารถทำให้ดูสวยงามได้ด้วยการนำไม้บัวมาปิดบังรางได้ค่ะ ตามรูปค่ะ

 

             อีกหนึ่งตัวอย่างของการทำบานเลื่อนที่มี 4 บานแบบนี้ค่ะ

  ยิ่งหากเป็นบานรูปแบบ "เซาะร่องทะลุขอบ" แบบนี้ด้วยแล้ว ลายเส้นจะต้องตรงกันทั้ง 4 บานจึงจะสวยค่ะ

  ดังนั้นในการผลิต จึงต้องพิถีพิถันเพื่อเวลาช่างคุณนำไปติดตั้งแล้ว จะได้ออกมาดีและสวยงามเช่นกันค่ะ

                                                   (รหัสสินค้า 4GS-006) 

  

  ไม่เว้นแม้แต่บานจะเลื่อนออกจากกัน ลายเส้นควรจะต้องตรงกันค่ะ 

     

 เมื่อเลื่อนบานออกจนสุด เราจะมองไม่เห็นขอบของบานติดตายแบบนี้ค่ะ 

     

 

  เมื่อทราบแบบนี้แล้ว ท่านที่ต้องการทำบานเลื่อนแบบนี้ คงหมดปัญหาแล้วนะคะ  ^^

  ด้วยความปรารถนาดีจากเรา " ศิริรัฐ ประตูหน้าต่าง.com" ค่ะ