การติดตั้ง " ประตูบานเฟี้ยมไม้ " แบบใส่รางเลื่อน

  

  ปัจจุบันบานเฟี้ยมได้รับความนิยมมากขึ้นๆ เพราะการใช้งานที่เอนกประสงค์ และ ตอบโจทย์ของหลายๆท่านได้เป็น

อย่างดี แต่หาช่างติดตั้งได้ยาก เพื่อเป็นไอเดียให้กับท่านที่อาจจะอยากติดตั้งเอง หรือ อย่างน้อยพอมีไอเดียไว้คุยกับ

ช่างได้บ้าง การติดตั้งประตูบานเฟี้ยม มี 2 แบบคือ 

   

        1.  การติดตั้งแบบไม่ใส่รางเลื่อนนั้น ก็จะติดตั้งเหมือนบานปกติโดยทั่วไป คือ ยึดบานแต่ละบานเข้าด้วยกัน ด้วย

บานพับ จำนวน 3-4 ตัว แล้วแต่ขนาดของบาน และน้ำหนักบาน เพื่อความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน

  

       2.  การติดตั้ง "ประตูบานเฟี้ยมแบบใส่รางเลื่อนด้านบน"  การติดตั้งที่แสดงให้เห็นนี้เป็นการติดตั้งของช่างที่ทาง

โรงงานจ้างมาติดตั้ง ดังนั้นขั้นตอนหรือ วิธีการอาจแตกต่างกับที่บางท่านเคยเห็นหรือเคยทราบมาก็ได้นะคะ แต่นำ

มาแชร์ไว้ให้พอมีไอเดียบ้างค่ะ  โดยเรามีลำดับขั้นตอนการติดตั้งให้ดูตามลำัดับดังนี้

หรือ ท่านสามารถชมได้ใfacebook ตามลิ้งค์นี้ค่ะ   

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.674249812588745.1073741829.169227636424301&type=1


        ตรงนี้คือ ส่วนที่จะติดประตูบานเฟี้ยมจำนวน 3 บาน จริงๆแล้ววงกบช่องนี้กว้างในแค่ 90 ซม. หากจะใส่บานเฟี้ยม ท่านไม่

จำป็นต้องใส่รางเลื่อนก็ได้ค่ะ แต่ทางโรงงาน เลือกที่จะทำใส่รางเลื่อนและลูกล้อ เพื่อต้องการให้ลูกค้าได้เห็นว่าบานเฟี้ยมใส่

เลื่อนแล้วเป็นยังไงค่ะ      

                     

                   ด้านหน้า                               ด้านหลัง จะเห็นว่าพื้นต่ำลงมา ซึ่งความสูงของบานทำไว้แค่พื้นด้านบน


 ขั้นตอนในการติดตั้งจะเป็นประมาณนี้ค่ะ

      1. ช่างก็จะวัดความกว้างและความสูงของวงกบก่อน (เื่ทียบขนาดประตูที่ทำสำเร็จมา จะได้ทราบว่าต้องปรับบานมากน้อย

แค่ไหน)  สำหรับความกว้าง(เป็นระยะภายใน หรือ กว้างใน) จะวัดเป็น 3 ระยะ เพื่อตรวจเช็คว่า ระยะความกว้างของวงกบเท่า

กันตลอดหรือไม่ เพราะบางครั้งวงกบอาจติดเบี้ยว ไม่ได้ฉาก ** วงกบสำหรับติดบานเฟี้ยม ไม่ต้องทำบังใบในวงกบนะคะ **


                               ระยะแรก คือ ด้านบน                                            ระยะที่ 2  คือ ตรงกลาง

  
                      ระยะที่ 3  คือ ความกว้างด้านล่าง

       2. ต่อไปวัดความสูงของวงกบ (ซึ่งก็จะเป็นระยะภายในเช่นกันค่ะ) เผื่อไว้ปรับความสูงของบานประตู

                                             
     
     3. เมื่อได้ความกว้างมาแล้ว ก็นำรางเลื่อนที่จะติด มาตัดให้ได้ตามขนาดที่วัดได้ (เราใช้ความกว้างเพราะรางจะใส่ด้า้นกว้าง)

                              

       4. บางครั้งการตัดด้วยเลื่อยนั้น อาจตัดเบี้ยวไม่ได้ฉาก ก็ให้นำมาเจียแต่งให้ตรง หรือ ให้พอดีกับวงกบ

                             

        5. จากนั้นนำลูกล้อ (ตัวผู้) ใส่เข้าไปในรางเลื่อน ส่วนแผ่นเหล็ก-ตัวเมียจะต้องติดกับขอบบานสำหรับแขวนบาน

  *** เพื่อทราบค่ะ : ลูกล้อ(ตัวผู้) และ แผ่นเหล็ก (ตัวเมีย) นี้ อันนี้ทางเราเรียกเองนะคะเผื่อจะช่วยให้เข้าใจได้มากขึ้นเท่านั้น

ค่ะเพราะไม่ทราบว่า ทั่วไป เค้าเรียกยังไง ผิดพลาดขออภัยนะคะ ^^ ***
 
ด้านล่าง คือ ภาพที่ทางเราเรียกอุปกรณ์ค่ะ

                                     
 
 นำลูกล้อใส่เข้าไปในรางแบบนี้ค่ะ      

  รางที่ใส่ลูกล้อเข้าไปแล้ว (จำนวนล้อขึ้นอยู่กับจำนวนบานที่เราจะใช้ด้วยค่ะ ในที่นี้เราใช้แค่ 2 ล้อ ตามภาพ)

     
        6. นำรางเลื่อนที่ตัดได้ขนาดและใส่ลูกล้อแล้ว ติดเข้ากับวงกบ ยึดด้วยน็อต
 
                                     
                   
        7. ต่อไปจะเรานำประตูมาใส่ หากบานประตูลายไม่เหมือนกัน(เหมือนเช่นตัวอย่างของทางโรงงาน) เราจะต้องทราบก่อน

ว่าเราต้องการให้บานเรียงกันแบบไหน ไม่เช่นนั้ันเมื่อเซาะร่องเพื่อติดบานพับและติดตั้งไปแล้ว บานจะเป็นร่องให้เห็น(เหมือนกับ

บานของเราค่ะ เพราะช่างไม่ได้สอบถามก่อนทำให้เรียงผิดไปจากที่เราต้องการ (เป็นข้อควรระวังนะคะ)

                                        (ภาพนี้คือการเรียงบานที่ถูกต้องเมื่อมองจากภายในออกไป)

                                                    
                                                                  
       8. จากนั้นขีดเส้นระยะของบานพับที่จะติดไว้     

       9.  นำบานพับมาวางในระยะที่ต้องการแล้ววาดเส้นของบานพับไว้ เพื่อจะได้เซาะร่อง ใส่น็อตได้ถูกต้องค่ะ

                                  


      10. แล้วทำการเซาะร่องของบานพับ (จำนวนบานพับ ขึ้นอยู่กับขนาดบานคือ 3-4 ตัว) กรณีของเรานี้ บานกว้างแค่ 29 ซม.
เราจึงเลือกติดบานพับแ่ค่ 3 ตัวค่ะ
 
     เซาะให้เป็นร่องตามขนาดที่เขียนไว้

อีกภาพใช้บานสีเข้ม จะได้เห็นการเซาะร่องใส่บานพับได้ชัดเจน 

   
 เพื่อทราบค่ะ :    ปกติแล้ว ควรติดตั้งบานให้เรียบร้อยก่อน จึงค่อยทำสี และ ใส่กระจกนะคะ ไม่แนะนำ

ให้ทำสีก่อนติดตั้งเพราะสีของประตูมีโอกาสเสียหาย เป็นรอย จากการติดตั้งสูง ทำให้ต้องมาซ่อมสี

ประตูใหม่โดยไม่จำเป็น

     
       11. เมื่อเซาะร่องบานพับเรียบร้อยแล้ว ก็ติดบานพับเข้ากับบานด้านหนึ่งก่อน แล้วเตรียมนำไปติดตั้ง

                               

     
       12.  เนื่องจากพื้นออฟฟิศด้านหน้าสูงกว่าพื้นออฟฟิศด้านหลัง  จึงต้องมีการเสริมไม้ไว้เป็นฐานเพื่อยึดบานและเป็นหลัก

สำหรับบานที่เหลือ (หากแต่พื้นเสมอกัน เราจะเจาะจุดหมุนนี้ฝังไปกับพื้นได้เลยค่ะ)

               


              ฐานด้านล่าง หลังติดตั้งประตูเข้าไปแล้ว      
 
 
        13.  เมื่อติดตั้งบานเข้าด้วยกันครบแล้ว นำแผ่นเหล็กตัวเมีย นำมายึดติดกับขอบบนของบานประตูที่ต้องการจะแขวน

 


  ด้านล่างคือ รูปด้านข้างของการติดแผ่นเหล็กตัวเมีย ประตู 3 บานใส่ลูกล้อแค่ 2 ตัว คือ บานกลาง และบานขวาสุด

                                             

 
(หรือขั้นตอนนี้ บางท่านอาจยึดตัวเมียติดกับขอบบนของบานประตูไว้ก่อนแล้วก็ค่อยยึดบานเข้าด้วยกันก็ได้นะคะ)

                                      


     close up ด้านล่างของฐานไม้ที่ยึดบานหลักไว้

ตรงนี้หากเป็นบานที่สูงเสมอพื้น จะต้องเจาะพื้นฝังเดือยที่เป็นตัวหมุนตัวนี้ไว้ค่ะ (ดูภาพการติดตั้งประตูบานเฟี้ยม-แบบ 4 บาน

เปิดอกซ้าย-ขวา ประกอบค่ะ)                    บานเฟี้ยมด้านหน้า หลังติดตั้งเสร็จ                        บานเฟี้ยมด้านหลัง หลังติดตั้งเสร็จ

        

        ** สังเกต ลูกล้อที่อยู่บนบานประตูด้วยนะคะ จะติดเฉพาะบานกลาง กับ บานขวาสุด (นั่งอยู่ด้านใน มองออกไปด้าน

นอก)  โดยที่ตำแหน่งลูกล้อจะด้านริมของบานแต่คนละฝั่ง --- เมื่อบานปิด **

         ข้อสังเกต : ในกรณีที่เราเปิดบานเฟี้ยม และ พับบานเก็บด้านข้าง จะสังเกตได้ว่า ลูกล้อจะอยู่ฝั่งเดียวกันหมด 

                                     

                                                       
                                                       
                                                                ด้านหน้า - มุมมองด้านข้าง
                  
         
           หน้าต่างที่มีบานเล็กอยู่ในตัว สามารถติดตั้งเป็นกระทุ้งออก หรือ เปิดออกก็ได้ค่ะ ขึ้นอยู่กับความต้องการของท่าน

(ในภาพขวามือ -- บานเกล็ดปรับแสงได้ ตั้งใจจะทำเป็นบานเปิดให้ดูเป็นตัวอย่าง แต่ช่างติดเป็นบานกระทุ้งทั้ง 2 บานไปแล้ว) 

การติดตั้งบานเฟี้ยมมีหลายแบบดังนี้ค่ะ


            2.1 แบบ 3 บาน พับเก็บด้านเดียว  (ตามลิ้งค์ด้านล่างนี้ค่ะ)

        https://www.facebook.com/photo.php?fbid=675250882488638&set=a.674249812588745.1073741829.169227636424301&type=3&theater


            2.2 แบบ 4 บาน พับเก็บด้านเีดียว    (ตามลิ้งค์ีด้านล่างนี้ค่ะ)

            https://www.facebook.com/photo.php?fbid=675293965817663&set=a.674249812588745.1073741829.169227636424301&type=3&theater


            2.3 แบบ 4 บาน พับเก็บ 2 ด้าน ซ้าย-ขวา    (ตามลิ้งค์ีด้านล่างนี้ค่ะ)

           https://www.facebook.com/photo.php?fbid=675279719152421&set=a.674249812588745.1073741829.169227636424301&type=3&theater


            2.4 แบบ 5 บาน พับเก็บด้านเดียว    (ตามลิ้งค์ีด้านล่างนี้ค่ะ)

           https://www.facebook.com/photo.php?fbid=675282355818824&set=a.674249812588745.1073741829.169227636424301&type=3&theater


            2.5 แบบ 6 บาน พับเก็บด้านเดียว     (ตามลิ้งค์ีด้านล่างนี้ค่ะ)

           https://www.facebook.com/photo.php?fbid=675294109150982&set=a.674249812588745.1073741829.169227636424301&type=3&theater


            2.6 แบบ 6 บาน พับเก็บ 2 ด้าน ซ้าย-ขวา   (ตามลิ้งค์ีด้านล่างนี้ค่ะ)

          https://www.facebook.com/photo.php?fbid=675284502485276&set=a.674249812588745.1073741829.169227636424301&type=3&theater

    


                                                                                 หวังว่า คงเป็นประโยชน์กับท่านไม่มาก ก็น้อยค่ะ 

                                                                                             www.ประตูหน้าต่าง.com


   หรือคำแนะนำอื่นๆที่หาได้จากอินเตอร์เน็ตค่ะ  ได้แก่ 


   เครดิต คุณน้าพร (ในเว็บพันทิปนะคะ) 

                http://topicstock.pantip.com/home/topicstock/2011/02/R10255328/R10255328.html

 

    การติดตั้งรางเลื่อนกับบานเฟี้ยม  (เครดิต : ร้าน ดีไซน์ไลค์อัส)

                http://www.designlikeus.com/equipment_view.php?select_eqd_id=18