ประตูไม้ -ไม่ได้ขนาด/ช่างปรับบานผิด ต้องแก้ไขอย่างไรจึงจะใช้ได้

        ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากซื้่อบานมาแล้ว เช่น สั่งบานมาไม่ได้ขนาดกับวงกบ - สูง หรือ เตี้ยกว่า หรือ ช่าง

ปรับบานผิด หรือวงกบบังใบผิดด้าน และ อื่นๆที่เกิด จะแก้ไขอย่างไร เพื่อให้บานสามารถนำมาใช้ได้ โดยไม่ต้องทิ้ง

หรือซื้อประตูบานใหม่ มาลองนำิวิธีการดังกล่าวไปปรับใช้กันดูนะคะ (กรณีที่มีการ update จะอยู่ด้านล่างของบทความนะคะ)

         ต้องเรียนชี้แจงก่อนว่า วิธีการที่นำมาแชร์เป็นการแก้ปัญหาที่ทางโรงงานแนะนำ หรือ หาทางทำให้กับลูกค้าของ

เรานะคะ ซึ่งอาจแตกต่างหรือเหมือนกับโรงงานอื่นๆ ไม่ได้เป็นหลักตายตัว นำมาเผยแพร่เพื่อให้เป็นแนวทาง จะ

ได้ไม่ต้องทิ้งประตูนั้นไป ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ประสบปัญหาอยู่นะคะ)


    ปัญหาที่เกิดขึ้นต้องดูเป็นกรณีๆไปค่ะ แต่โดยปกติ หากลูกค้าไม่ซีเรียส ว่า เมื่อแก้ไขออกมาแล้วบานต้องเนี้ยบ เหมือน

ใหม่ก็พอมีทางแก้ไขให้บานประตูนั้นใช้ได้ ไม่ต้องซื้อใหม่ให้สิ้นเปลืองได้ค่ะ ^^ 

         ซึ่งการแก้ปัญหาแบบนี้ จะเนียนมากน้อย ขึ้นอยู่กับการทำสี แล้วค่ะ  หากได้งานสีดีๆ ก็แทบ

จะสังเกตไม่เห็นว่า บานเคยมีการแ้ก้ไขมาก่อนค่ะ ^^

     ปัญหาหลักๆที่มักเกิด จะมีดังนี้ค่ะ

     1. บานประตูเตี้ยกว่าวงกบ :  แบบนี้แก้ไขได้ง่ายโดยการ เสริมขอบบานด้านล่างให้สูงขึ้น  ย้ำนะคะว่า

“ เสริมจากด้านล่าง “  ทั้งนี้เนื่องจากเวลาติดตั้งบาน และ ทำสีไปแล้ว รอยต่อที่เกิดจากการเสริมบานด้านล่าง จะไม่ค่อยเป็น

ที่สังเกตมากนะ

                                    

                                      

 ลองชมภาพรวมของประตูที่เสริมขอบบานด้านล่าง หลังทำสีกันค่ะ

 ด้านนี้หลังทำสีแล้ว จะมองไม่ออกว่า

 ขอบล่างประตูมีการเสริมไม้


    ด้านนี้ทำสีแล้ว แต่ยังเห็นร่องรอยของการเสริมไม้ที่ขอบ

ล่างอยู่ แต่โดยภาพรวมแล้ว การที่ประตูใช้ขอบล่างใหญ่กว่าขอบบน ก็มีให้เห็นมาก ซึ่งก็ไม่ได้ทำให้ประตูดูขัดตา หรือไม่สมส่วน

ต่อย่างใดค่ะ

 

     2. บานประตูสูงกว่าวงกบ หรือ บานกว้างกว่าวงกบ แก้ไขโดยการตัดขอบบานออก  แต่ แต่ ต้องระวังในจุดนี้ให้มากๆ

  เพราะในการตัดขอบบานที่ดีและไม่สร้างปัญหาให้ปวดหัวต่อนั้น ต้องไม่ตัดด้านใดด้านหนึ่งให้พอดีกับขนาดของวงกบเลยในครั้งเดียว

          (ซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ทราบ ประกอบกับผู้รับเหมารู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือ มักง่าย จะเลือกวิธีนี้ ) 

                               แต่ควรที่จะเลือก " ตัดหัว-ตัดท้าย "  - สำหรับบานที่สูงกว่าวงกบ หรือ

                         " ตัดด้านซ้าย-ด้านขวา "  - สำหรับบานที่กว้างกว่าวงกบ อย่างละเท่าๆกัน

 เช่น ประตูสูงกว่าวงกบ 1 นิ้ว ควรตัดหัว-ตัดท้ายของประตูด้านละ ครึ่งนิ้ว  นอกจากจะทำให้ประตูมีความสมดุล สวยงาม แล้ว  

 สิ่งที่ยังคงอยู่ คือ ความแข็งแรงของประตูค่ะเพราะการที่เลือกตัด หรือ ปรับ ขอบบาน ออกด้านใดด้านหนึ่งออกมากเกินไป

 สิ่งที่ถูกกระทบ คือ รู-เดือยของบานที่ทำไว้ทำให้ความแข็งแรงของบานประตูลดน้อยลงไปด้วยพอสมควร 


                  (ดูภาพตัวอย่างบานที่ผู้รับเหมา ตัด/ปรับบานลูกค้าออก เนื่องจากวัดขนาดวงกบให้ผิด ซึ่งสุดท้ายบานใช้ไม่ได้)

          ลูกค้าเลยโทรมาปรึกษา และ ให้ทางร้านแก้ไขให้โดยไม่ต้องทิ้งบานเหมือน แต่อาจใช้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร  ซึ่งลูกค้า

อมรับสิ่งที่เกิดขึ้น และรับรู้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว (ถ้ามี)

                        


        ในภาพ เส้นที่ขาว คือ ขอบบานเดิมที่โรงงานทำไป แล้วช่างตัดออกไป เพื่อจะให้บานใส่กับวงกบได้  

            

                    

                                        

                    ภาพด้านตรงของขอบบานที่ถูกตัดทิ้ง จะเห็นว่า ขอบบานถูกตัดออกมากเกินไป หากใช้ๆไป ลูกฟักของบาน มี

โอกาสหลุดสูงค่ะ แม้ว่าในขั้นตอนการผลิต มีการใส่กาวยึดระหว่างลูกฟัก กับ กรอบบานไว้แล้ว เพื่อความแน่นหนาอีกชั้นหนึ่ง

แต่ากใช้ไปนานๆ ความแน่นหนา และ แข็งแรง ย่อมน้อยลงค่ะ

                                  

 

มุมมองของขอบบนประตู ที่ถูกตัดทิ้งออกมากเกินไป ตัดจนถึงรู-เดือยที่ใช้ยึดกันเพื่อความแข็งแรง


          

      วิธีการแก้ไข กรณีที่บานตัด/ปรับ ผิดแล้ว ให้ใช้งานได้  คือ การเสริมไม้เข้าไปใหม่ แล้วตอกด้วย

         ตะปูที่ตัดหัวออกแล้ว (ความยาวของตะปูขึ้นอยู่กับความหนาของไม้ที่ปิดเสริมเข้าไป)  เพื่อให้ตะปูจม

         เข้าไปในเนื้อไม้ได้ทั้งตัว หรือ หากบางท่านมีปืนลม ก็สามารถยิงตะปูด้วยปืนลมได้เลย แต่ต้อง

         หลายๆตัวเพื่อความแข็งแรง เพราะตะปูจากปืนลม จะตัวเล็กและบางกว่าตะปูทั่วไป

             

     3. สำหรับวงกบ ที่บังใบมาผิดด้าน และ ไม่สามารถกลับด้านใช้ได้  เราสามารถแก้ไขโดยไม่ต้องทิ้งวงกบได้

ดังนี้ค่ะ   เสริมไม้ปิดทับในส่วนที่บังใบผิด ( ปะไม้) ตามภาพด้านล่างค่ะ

            


                  เมื่อมีการโป้ว และ ทำสีแล้ว ก็จะทำให้สามารถใช้วงกบวงนั้นได้ โดยไม่ต้องทิ้งไป หรือ ซื้อใหม่ค่ะ

                         


           4. เจาะลูกบิดผิด หรือ เจาะเลยขอบบาน หรือเจาะกินเนื้อบาน แก้ไขได้ดังนี้  

                  1. เปลี่ยนไม้ตัวตั้งทั้งตัว ที่โดนเจาะ

                  2. เปลี่ยนแผ่นไม้ด้านใน ตามจำนวนแผ่นที่โดนเจาะ


ภาพบานที่เสียหายจากการเจาะลูกบิด (ก่อนการแก้ไข) เนื่องจากบานนี้เป็นบานคู่เล็ก หรือ บานเฟี้ยม ซึ่งจะไม่นิยมติดลูกบิด

และกรอบบานจะใช้ไม้หน้ากว้าง 3 " ไม่ใช่หน้ากว้าง 5" ดังนั้นเมื่อเจาะใส่ลูกบิด ทำให้ลูกบิดเกินหน้าไม้ที่มี มีผลให้ใส่ลูกบิดไม่

ได้ค่ะ


 

                                                                                  

                                       

ใหม่  5. ที่นี้มาชมวิธีการแก้ปัญหา " ขาวงกบเก่าผุ แต่ส่วนอื่นๆยังใช้ได้ดี" *** ถ้าจะทิ้งก็เสียดาย เพราะเสียหายไม่มากนัก 

       *** หากต้องเปลี่ยนวงใหม่ ก็ปัญหาใหญ่เพราะต้องทุบปูนที่ฝังวงกบออก ที่สำคัญ " งบบานปลาย " ***

       เรามีวิธีแก้ปัญหาให้ค่ะ ง่ายๆและประหยัดงบที่สุด ก็คือ

       -- การตัดขาวงกบเก่าทีผุออกโดยประมาณก็ 20 -25 ซม.ค่ะ หรือ แล้วแต่ความต้องการของคุณค่ะ แต่ต้องสูงกว่าส่วนที่เป็นบานพับเก่านะคะ       

            แล้วทำ "ขาวงกบใหม่ที่บังใบแล้ว ขนาดเท่ากับที่ตัดของเดิมทิ้ง" ใส่เข้าไปแทนของเดิม (ตามภาพ)

         ซึงในภาพเห็นได้ชัดเจนค่ะ สีเข้มด้านบน คือ วงกบเดิมที่ทำสีแล้ว กับส่วนสีไม้ธรรมชาติ คือ วงกบใหม่ที่ใส่เข้าไปใหม่ค่

                

       อีกด้านค่ะ โดยปกติก็ควรจะตัดขาวงกบออกให้เท่ากัน แต่ก็ขึ้นกับว่า ขาวงกบด้านนั้นผุมากน้อยแค่ไหน ก็ตัดออกเท่าที่จำเป็น แต่ไม่เป็นสาระสำคัญมากนักค่ะ

       เมื่อเสริมไม้ใหม่เข้าไป ยึดวงกบใหม่ให้ติดกับปูนด้วยน็อตและพุกให้แข็งแรง ปรับแต่งให้สวยและเนียน ด้วยการโป้วผงยิปซั่มเข้าไปอุดร่องให้แน่น แล้วแต่งให้ดีทั้ง 2 ข้างค่ะ

       ตามภาพด้านล่างค่ะ (เป็นภาพที่ทำสีวงกบใหม่แล้ว)

      เท่านี้เราก็แก้ปัญหาวงกบเก่าผุที่ขาได้ โดยไม่ต้องทุบ รื่้อ เปลี่ยนเป็นวงกบใหม่ทั้งวง ซึงประหยัดทั้งเวลา และ งบได้เป็นอย่างดีค่ะ

     --- ส่วนความแข็งแรง ก็ไม่ต้องห่วงค่ะ เพราะอย่างที่บอกวงกบด้านล่าง ไม่ได้รับน้ำหนักบานมากเท่าด้านบนค่ะ 

     *** ในภาพ ช่างรับเหมาฝีมือไม่ปราณีตนัก โป้วแต่งยิปซั่ม และไม่ยอมชิดไม้ใหม่ให้พอดีกับความหนาของไม้วงกบเก่า (ทำไม่เนียน) จึงเห็นรอยต่อระหว่างไม้เก่า กับ ไม้ใหม่ค่ะ 

         (นำภาพมาให้ชมและพึงระวังไว้ จะได้ไม่มีปัญหากับบ้านของท่านค่ะ)

                                 


   วงกบเดิม หลังจากซ่อมและทำสีใหม่แล้ว โดยรวมก็ออกมาโอเคค่ะ

                                  มุมมองจากด้านหน้า                                            มุมมองจากด้านใน

       

  

            ส่วนปัญหาอื่นๆ ถ้ามีโอกาส และมีภาพเสริมเพื่อความเข้าใจ ทางเราจะนำมาแชร์ให้อีกนะคะ หวังว่าบทความนี้คงเป็น

ประโยชน์กับท่านไม่มาก ก็น้อยค่ะ 

                                                                                                     ด้วยความปรารถนาดีจากทางโรงงานค่ะ

 

          ( เครดิต : ภาพการ์ตูนน่ารักๆๆ จาก http://glitter.kapook.com/content.php?id=4786&category_id=16  ค่ะ)