การบังใบ คืออะไร / สำคัญอย่างไร และ ไม่ต้องทำบังใบได้ไหม ?
    การบังใบ คืออะไร / สำคัญอย่างไร และ ไม่ต้องทำบังใบได้ไหม

   (อีกหนึ่งคำถามยอดฮิตค่ะ ^^ )

   

   - การบังใบ มีทั้งบังใบวงกบ และ บังใบประตู/หน้าต่าง แต่ก่อนอื่น เรามาทำความเข้าใจก่อนว่า บังใบคืออะไร???


   - การบังใบไม่ว่าจะเป็นการบังใบวงกบ หรือ บังใบประตู/หน้าต่าง คือ........ การทำความกว้างของ

หน้าไม้ให้ความสูง-ต่ำแตกต่างกัน โดยทำให้ไม้บางส่วนเตี้ยลงประมาณ 1 ซม. เพื่อให้วงกบและ

บานประตู/หน้าต่าง เมื่อติดตั้งเข้าด้วยกันแล้ว สามารถปิดได้สนิทมากขึ้น ช่วยกันน้ำ กันฝน สาดเข้า

บ้านหรือห้องได้ดียิ่งขึ้น (ดูรูปประกอบนะคะ) รวมถึงช่วยบังคับทิศทางการเปิดของประตูว่า จะให้ประตูเปิดเข้าบ้าน

หรือ เปิดออกนอกบ้านค่ะ จากเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นการตอบคำถามว่า  จำเป็นต้องทำบังใบไหม ? และบังใบสำคัญ

แค่ไหนได้โดยปริยายค่ะ 


สำหรับ " การบังใบวงกบ " มาตราฐานของทางโรงงานเรามีดังนี้่ค่ะ                                                    

                    

           ความลึกของบังใบ ประมาณ 1 ซม.                           ความกว้างของบังใบประตูจะกว้าง 3.8 ซม.

                                                                                                            แต่ทั้งนี้แล้วแต่ร้านค้า

                                                                                                               (โดยปกติจะอยู่ในช่วง 3.5 ซม. - 3.8 ซม.)

   

     --- แล้วทำไมต้องบังใบประตูให้กว้างถึง 3.8 ซม. ????  --- 

             เนื่องจากไม้วงกบ เป็นไม้ที่ไม่ได้ผ่านการอบ หรือ นำมาตากแห้งเหมือนกับไม้ที่ทำประตู/หน้าต่าง  ดังนั้นการหด

ตัวของไม้วงกบจึงมีมากกว่า  เมื่อทิ้งไว้ระยะหนึ่งการหดตัวของไม้จะทำให้บังใบตื้นขึ้นประมาณ 2-3 มม.  ซึ่งจะพอดีกับ

ความหนาของขอบประตูที่หนาประมาณ 3.3 - 3.5 ซม. (แล้วแต่ร้านค้า และ ความหนาของไม้ที่แต่ละร้านซื้อมาทำบาน)  เพิ่มเติม และเพื่อทราบค่ะ :  Update  น่าสนใจ

สำหรับท่านที่ต้องการใช้วงกบเดิม     สนใจรายละเอียดตรงนี้หน่อยค่ะ ^^

 ไม่ว่าท่านจะสั่งร้านค้าไหนก็ตาม หากท่านต้องการสั่งแต่ประตูใหม่ ท่านควรจะต้องวัดบังใบเดิมที่มีอยู่ ว่าทำบังใบ

 ไว้เท่าไหร่ เพื่อที่ประตูซึ่งจะทำใหม่นี้ จะได้เลือกทำความหนาให้ได้พอดีกับบังใบของวงกบเดิม ทั้งนี้ป้องกันไม่ให้เกิด

 ปัญหาบานประตูล้น หรือ ยุบ  ดังรายละเอียดด้านล่างนี้ึ้ค่ะ  แต่หากท่านไม่ซีเรียส ไม่เป็นไรค่ะ 


       --- หากทำบังใบประตูน้อยกว่า หรือ กว้างกว่านี้ล่ะ จะเกิดอะไรขึ้น ---

             - ถ้าทำบังใบประตูน้อยกว่ามาตราฐาน   เมื่อปิดประตูสนิทขอบประตูที่หนากว่าความกว้างของบังใบที่ทำไว้ จะโผล่

พ้วงกบออกมาให้เห็น  ซึ่งดูแล้วไม่สวยงาม (ตามภาพด้านล่าง)


                      ประตูเปิดออก  เมื่ออยู่ด้านนอกจะเห็นขอบประตูเลยวงกบออกมา


             - ถ้าทำบังใบประตูกว้างมากกว่ามาตราฐาน มื่อติดตั้งบานเข้ากับวงกบแล้ว วงกบจะเหลือเป็นร่องให้เห็น ( = บาน

ประตูจะยุบลงไป)

      

                                                         (A)                                                                             (B)

           

     สาเหตุ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ เมื่อบังใบไว้กว้างกว่าความหนาของประตู ทำให้มีที่เหลือ เมื่อปิดประตูจึงมีร่องให้เห็น

                                       

                                                                                          (C)


 การบังใบประตู / หน้าต่าง

   

         วัตถุประสงค์ในการบังใบประตู/หน้าต่าง เช่นเดียวกันกับทำการบังใบวงกบ ส่วนใหญ่มักจะเป็นประตู/

หน้าต่างที่เป็นบานคู่ เช่น ประตูบานคู่หน้าบ้าน

         ก่อนที่จะมีการสั่งให้ทางโรงงานทำการบังใบประตู  เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด ดังนี้ค่ะ

                       

 เราจะยึดหลักเกณฑ์ว่า " เมื่ออยู่นอกบ้าน " มองเข้าไปที่ตัวบ้าน ประตูผลักเข้า หรือ เปิดออก "

          

   เพราะหากไม่มีการแจ้ง หรือ สอบถามไว้ก่อน จะทำให้ประตูเปิดไม่ตรงตามที่ต้องการ หรือ ตามที่ท่านถนัดดังนี้ค่ะ


 1. สำหรับประตู หรือ หน้าต่างบานคู่    ด้านล่าง คือ รูปของประตูบานคู่ที่มีการบังใบขอบประตู 


โดยอยู่ด้านนอกมองเข้าบ้าน (หรือ ห้อง) ประตูเป็นบานเปิดออก โดยเปิดด้านขวาก่อน

(ซึ่งหากลูกค้าไม่ได้แจ้งไว้ ร้านค้าส่วนใหญ่ก็จะทำให้แบบนี้ค่ะ เพราะส่วนใหญ่ถนัดขวากัน)

 

                           

                                 ลักษณะของขอบบานประตู ด้านซ้าย และ ด้านขวาที่ทำบังใบไว้


  2.  สำหรับประตูบานเดี่ยว

       

                

                           ประตู " ผลักเข้า "                                                  ประตู " เปิดออก "        

ข้อสังเกต : ขอบที่บังใบแล้วของวงกบ จะอยู่ "ด้านใน"       ขณะที่บานเปิดออก ขอบที่บังใบ จะอยู่ " ด้านนอก"                   

                                                                                               

        จะเห็นได้ว่าการที่ประตูจะ ผลักเข้า " หรือ " เปิดออก " ขึ้นอยู่กับการติดตั้งวงกบ  ดังนั้นวงกบโดย

ทั่วไปที่บังใบแล้วสามารถติดตั้ง สลับกันให้ประตู " ผลักเข้า " หรือ " เปิดออก " ได้นะคะ แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูป

แบบของวงกบด้วยเช่น 

       วงกบลักษณะแบบนี้ สามารถติดตั้งสลับกันได้ค่ะ   


       แต่หากเป็นวงกบประตูที่พ่วงหน้าต่างซ้าย หรือ ขวา ไม่ว่าจะกี่ช่องก็ตาม หรือ วงกบที่มีหัวกระจก จะไม่สามารถ

ติดตั้งสลับกันได้ จะต้องกำหนดให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนผลิตค่ะ ไม่เช่นนั้้นแกนร่องกระจกจะไปอยู่ด้านใน และบ่าต่างๆ

จะอยู่ที่ด้านนอก


                                                ตัวอย่างของวงกบบางแบบ ที่ไม่สามารถติดสลับกันได้ค่ะ 


                                            

 

                   

                  วงกบประตูพ่่วงหน้าต่าง                                    วงกบหน้าต่างพ่วงกระจกทั้งด้านบน-ล่าง


สำหรับท่านที่ต้องการใช้วงกบเพื่อใส่บานที่มีมุ้งลวดไว้ด้วย ( วงกบ ใส่บาน 2 ด้าน) 


วงกบที่จะใช้ แนะนำให้ใช้วงกบ หน้ากว้าง มากกว่า 4" คะ (ซึ่งมักนิยมใช้ 5" ปกติวงกบโดยทั่วๆไป หากไม่มีการระบุไว้ให้

เป็นพิเศษ จะเป็นที่เข้าใจกันว่าไม้หนา 2" หน้ากว้าง 4" มักจะเขียนไว้ดังนี้ 2"x4"  

         การที่ลูกค้าต้องการทำบานมุ้งลวดไว้ด้วย (โดยมากมักจะเป็นวงกบหน้าต่างนะคะ) แสดงว่าจะมีการใช้บาน 2 ชุดใน

วงกบวงเดียว คือ ติดไว้ด้านหน้า และ บานมุ้งลวดติดไว้ด้านในของห้อง เพื่อป้องกันยุงและแมลงเข้าห้อง

ในกรณีที่ต้องการเปิดหน้าต่างบานหน้าไว้ เพื่อรับลม

         ซึ่งการจะใส่บานในวงกบได้ดี ต้องมีการบังใบ จึงต้องทำบังใบไว้ทั้ง 2 ด้าน ไม้วงกบที่จะใช้ติดตั้งบานประเภทนี้จึงต้อง

หนาเป็นพิเศษค่ะ ซึ่งเป็นเหตุผลว่า ทำไมต้องใช้วงกบหน้ากว้าง 5" เป็นอย่างน้อยมาทำใส่บานรูปแบบนี้ มาดูรูปกันค่ะ


                 ลักษณะวงกบที่ใส่บาน 2 ชั้น 


                   วงกบที่ใช้ต้องหนามากกว่า 4 "  

    

      

  ทราบดังนี้แล้ว การทำบังใบ ก็จะไม่สร้างปัญหาให้กับท่านแล้วค่ะ ^^  เรื่องของบังใบยังมีอีกนะคะ ไว้มีเวลาจะมา update

ให้ไว้เป็นไอเดียกันต่อค่ะ

  นำวงกบ 2"x5" ที่บังใบไว้ 2 ด้าน ก่อนนำไปติดตั้งมาให้ชมกันค่ะ (เผื่อจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ)    Update

                                           


       


                                                                                                                            ด้วยความปรารถนาดีค่ะ