ไม้สะเดาคือไม้อะไร? ไม่เคยได้ยิน ดีไหม ? (คำถามยอดฮิต ^^)

     

      ปัจจุบันนี้ ไม้สะเดาเริ่มเป็นที่รู้จักและมีคนหาไม้สะเดามาใช้งานกันมาก โดยเฉพาะร้านค้าที่ทำประตูหน้าต่าง แต่

ไม่สามารถหาไม้มาผลิตเพื่อรองรับความต้องการได้ ทางเราเป็นเจ้าแรก และ อาจจะนับได้ว่าเป็นเจ้าเดียว ที่ยังผลิต

และสามารถหาไม้สะเดามาผลิตประตู+หน้าต่างให้ได้

      เมื่อลูกค้าไปถามหาประตูไม้สะเดาจากร้านค้าอื่นๆ จึงได้รับคำตอบว่า เคยทำแล้ว แต่ปัจจุบันเลิกทำ หรือ ไม้ไม่ดี

อย่าใช้ จึงเชียร์ให้ท่านใช้ไม้อื่นๆ ที่เค้ามีอยู่  (ข้อมูลได้จากคำบอกเล่าของลูกค้าที่ต้องการใช้ไม้สะเดา แต่หาจากร้าน

อื่นๆไม่ได้)

      ดังนั้นเพื่อสร้างความกระจ่างให้กับท่านที่ต้องการข้อมูล เราจึงได้ตั้งบทความนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อตอบคำถามที่ยังคาใจ

หรือสงสัยว่า ไม้สะเดาเป็นไม้่อะไร ? ไม่เคยได้ยิน ?  ดีไหม๊ ?  ป้องกันปลวก และ มอด ได้จริงเหรอ ? คำถามยอดฮิต ที่ทาง

โรงงานต้องตอบ

     ขอเรียนชี้แจงให้ท่านทราบว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเกือบ 20 ปี ในการนำไม้สะเดาเทียม ("เทียม" หมายถึงเท่ากัน) 

นะคะ ไม่ใช่ " แปลว่า  ปลอม หรือ ไม่แท้ " อย่างที่หลายๆท่านเข้าใจ ^^ หรือบางท้องถิ่นจะเรียกว่า ไม้สะเดาช้าง) มาทำ

ประตูหน้าต่าง ยิ่งทำยิ่งมั่นใจว่า ไม้สะเดาเป็นไม้ที่ดี ปัญหาต่างๆของไม้มีน้อย และ เราดำเนินธุรกิจโดยยึดหลักความ

ซื่อสัตย์จริงใจ และ ให้ข้อมูลที่มีกับผู้บริโภคอย่างเต็มที่ เพื่อประกอบการตัดสินใจก่อนซื้อ 

      แต่หลายๆท่านก็ยังไม่มั่นใจว่า เรา หรือ ร้านค้าอื่นพูดความจริงหรือไม่ เชื่อถือได้แค่ไหน ก็คงต้องดูจากข้อมูลที่เรา

พยายามหามาให้ รวมถึงข้อมูลที่ท่านต้องหาเพิ่มเติมเอง เพราะท่านจะเป็นผู้พิจารณา เปรียบเทียบและตัดสินใจเอง ทางเราจะ

ไม่มีการโน้มน้าวท่าน เพราะเราตระหนักดีว่า เมื่อท่านได้ตัดสินใจซื้อสินค้าจากร้านใดแล้ว นั่นหมายถึงประตู/หน้าต่างนั้นจะอยู่

กับท่านไปอีกนานหากท่านมั่นใจในสินค้า ท่านย่อมมีความสุขที่ได้เห็นได้ใช้ 

      เพื่อเพิ่มความมั่นใจ + มีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และ เปรียบเทียบกับไม้ชนิดอื่นได้  เราจึงรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับไม้

สะเดามาให้ท่านได้ทราบ  ข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่ท่านก็สามารถค้นหาได้จากอินเตอร์เน็ต แต่หากมีจากแหล่งอื่น เราก็จะ

พยายามนำมา update ให้เรื่อยๆค่ะ


       1. ไม้สะเดาเป็นไม้อะไร ?    ดูข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ ได้ที่

   http://www.lookforest.com/html/tree_db/tree_morp/spp_morp/Azadirachta_excelsa.html   ซึ่งเป็นข้อมูลเดียวกัน กับหนังสือ

" คุณลักษณะของไม้ไทย " (General Characteristics Of Thai Timbers) ซึ่งจัดทำโดย ส่วนพัฒนาผลิตผลป่าไม้ สำนักวิจัยการจัดการป่า

ไม้และผลิตผลป่าไม้ ของกรมป่าไม้ ซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรก เืืมื่อ เดือนกันยายน 2547  หน้าที่ 215 - 216

                            

   เพื่อทราบค่ะ :  สำหรัีบความทนทานตามธรรมชาิติ ที่ระบุไว้ว่า " ยังไม่แล้วเสร็จ " ได้โทรสอบถามความคืบหน้าเรื่องความทนทาน

                         ของไม้ว่า แล้วเสร็จแล้วยัง เพื่อ update ข้อมูลให้ผู้บริโภค เนื่องจากผ่านมาแล้ว 9 ปี ( ปี 2555) นับจากวันที่ตี

                         พิมพ์เมื่อเดือนกันยายน 2547 โดยสอบถามไปที่กรมป่าไม้ 02-561-4292 ถึง 3 ต่อ 5491 เนื่องจากได้ความว่า

                         ณ ปัจจุบัน 14/8/55 การทดสอบก็ยังไม่แล้วเสร็จ แล้วเจ้าหน้าที่ที่ตอบคำถาม ก็ไม่ได้ตรวจสอบให้ว่า เริ่มทดสอบ

                         ไม้สะเดาเทียมไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะ)

   ขั้นตอนการทดสอบความทนทานของไม้ทุกชนิด (แบบคร่าวๆ จากคำบอกเล่าของเจ้าหน้าที่กรมป่า่ไม้)

                        1. จะนำไม้ที่จะทดสอบไปปักทิ้งไว้ในไซต์งาน ของกรมป่าไม้ที่มีในทุกภูมิภาค ( 4 ไซต์งาน)

                        2. ทุกๆปี จะมีการจดบันทึกข้อมูลของไม้แต่ละชนิดที่ทำการทดสอบ จนกระทั่งไม้ที่ปักไว้ในทุกภูมิภาค " ผุ "

                           จนใช้งานไม่ได้ทุกชิ้นที่ทำการทดสอบ (จึงจะถือว่า สิ้นสุดการทดสอบ)

                        3. แล้วค่อยหาค่าเฉลี่ยความทนทานของไม้ตัวนั้นออกมา พิมพ์ใส่ไว้ในหนังสือ โดยดูจากข้อมูลที่บันทึกไว้ ว่า ไม้ผุ

                          ตั้งปีที่เท่าไหร่ จนถึง ปีสุดท้ายที่ไม้ผุจนใช้ไม่ได้ทุกตัว 

    (ข้อมูลตรงนี้ หากมีข้อผิดพลาด หรือ คลาดเคลื่อนประการใด ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วยนะคะ เพราะเป็นข้อมูลที่ได้จากการสอบถามและได้คำตอบจาก

    เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ ผู้ที่รับโทรศัพท์เป็นคนให้คำตอบ ซึ่งอาจไม่ใช่ผู้ชำนาญการ หากท่านใดทราบข้อมูลที่ถูกต้องกว่านี้ และต้องการแชร์ข้อเท็จจริง

    รบกวนแจ้งให้ทางเราทราบทางอีเมล์ได้นะคะ จักเป็นพระคุณอย่างยิ่งค่ะ) 

      


สำหรับคุณสมบัติของไม้อื่นๆ ท่านก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลได้จากเว็บเดียวกันนี้ค่ะ     http://www.lookforest.com


--  ความทนทานของไม้สะเดาเทียม ที่หาได้ มีดังนี้ค่ะ 

  http://forprod.forest.go.th/forprod/Entomology_Secter/PDF/details/1010T.PDF    ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้อง


   หรือ การวิจัยความแข็งแรงของไม้สะเดาเทียม ในการนำมาใช้เป็นองค์ประกอบของโครงสร้างอาคาร เช่น ตง คาน และ เสา ได้ที่ 

http://www.arch.kmutt.ac.th/research/nation_journal/4.Structural%20Components%20from%20Azadiarchta%20Genus.pdf

ด้านล่างคือ ข้อมูลบางส่วน

หรือ ข้อมูลของกรมป่าไม้ ในรูปแบบ PDF  (ด้านล่าง คือ ข้อมูลที่เกี่ยวข้องบางส่วน)   หรือ ท่านที่ต้องการจะดูในรูปแบบของ HTML สามารถดูได้ที่ลิ้งค์นี้ค่ะ http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:tbMJ_3FA0kAJ:www.forest.go.th/private/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D88%26Itemid%3D422%26lang%3Dth+%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&cd=3&hl=th&ct=clnk&gl=th

     หรือ  ไม้สะเดาไทย (ซึ่งเป็นคนละตัวกับไม้สะเดาเทียม แต่คุณสมบัติคล้ายกัน)  https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:bmf1FyHwvDcJ:www.forest.go.th/private/index.php%3Foption%3Dcom_docman%26task%3Ddoc_download%26gid%3D89%26Itemid%3D422%26lang%3Dth+%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89&hl=th&gl=th&pid=bl&srcid=ADGEESgtPdg-BiGf-eBk-FEAqTTT6KtV5U_EO8S6E2X54p1fny6ch7LQhvD8MDVPLZ_-LcGuQs1F0Yp9k370N5AfBKeavPvaVkkZ0cDOTw6YTq94RyDJdh9o2Q-R6Q8ikvVzNax5aCiM&sig=AHIEtbRGTgIijrXNYYX_-hGSkv7SQPq88g

    หรือ ตามลิ้งค์นี้ไปเลยค่ะ  http://share.psu.ac.th/blog/marky-answer/14590            ด้านล่าง คือ ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้อง

       2. ดีไหม ?  คุณสมบัติเป็นยังไง    ตามลิ้งค์นี้ไปเลยค่ะ  http://www.ku.ac.th/e-magazine/jul49/agri/nim.htm  (โดยเฉพาะ

ท่านที่สนใจนำสะเดามาทำยา รักษาโรค (มีบอกวิธีทำยาด้วยค่ะ) ไม่ว่าจะเป็น แก้เบาหวาน / แ้ก้ริดสีดวงทวาร / แน่นหน้าอก / นอนไม่

หลับ / แ้ก้ร้อนใน+แก้ไข้ตัวร้อน / บำรุงโลหิต /แก้ท้องร่วง / แ้ก้ปัสสาวะผิดปกติ / แ้ก้ไข้จับสั่น / ไข้มาลาเรีย / แ้ก้น้ำเหลืองเสีย / แก้

พยาธิ / ช่วยย่อยอาหาร/ รวมถึงแก้สุนัขเป็นขี้เรื้อน ฯลฯ )

                                                                           ด้านล่าง คือ ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้อง

   

               หรือ ที่   http://www.rakbankerd.com/agriculture/wb/show.php?Category=agriculture&No=210

                                                                     ด้านล่าง คือ ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้อง

     

           หรือ ที่ http://www.rakbankerd.com/agriculture/wb/show.php?Category=agriculture&No=15918

              หรือที่     http://www.wasantproducts.com/web/?q=node/23           ด้านล่าง คือ ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้อง                 

          

         

      หรือ   http://www.dailynews.co.th/agriculture/6629    ด้านล่างคือ ข้อมูลบางส่วนที่เกี่ยวข้อง


หรือ อีกความเห็นของผู้ใช้งานจริง http://www.kasetporpeang.com/forums/index.php?topic=9696.0;wap2


ขอขอบคุณทุกๆท่านที่เขียนบทความ หรือ มีส่วนเกี่ยวข้องกับบทความที่มีประโยชน์เหล่านี้ รวมถึง ขอขอบคุณ ; ภาพประตู

สวยๆและ สีสันสดใส จาก www.banidea.com ค่ะ )