ชนิดของไม้

 

ชนิดของไม้

            1.  ไม้เนื้ออ่อน  ได้แก่  ไม้ที่มีเนื้อค่อนข้างเหนียว  ทำการเลื่อย  ไสกบ  ตกแต่งได้ง่าย  แกะสลักได้สวยงามลักษณะเนื้อมีสีซีด  จาง  น้ำหนักเบา  ขาดความแข็งแรงทนทาน  รับน้ำหนักได้ไม่ดี  เช่น  ไม้ฉำฉา  ไม้กะบาก  ไม้ยาง ไม้สัก ไม้สะเดา ฯลฯ

            2.  ไม้เนื้อแข็ง  ได้แก่  ไม้ที่มีเนื้อแข็งปานกลาง  ทำการเลื่อย  ไสกบ  ตกแต่งได้ยาก  ลักษณะเนื้อไม้มีสีเข้มค่อนไปทางสีแดง  มีความแข็งแรงทนทาน  เช่น  ไม้ตะเคียน  ไม้ชิงชัน ไม้เต็ง  ไม้มะม่วง  ฯลฯ

               3.   ไม้เนื้อแกร่ง  ได้แก่  ไม้ที่มีเนื้อแกร่ง  ทำการเลื่อย  ไสกบ  ตกแต่งได้ยากมาก  ลักษณะเนื้อไม้เป็นมันในตัว  แน่น  ลายละเอียด  น้ำหนักมาก  มีสีเข้มจัดจนถึงสีดำ  มีความแข็งแรงทนทานดีมาก  เช่น  ไม้ประดู่  ไม้แดง  ไม้เกลือ  ฯลฯ