สำหรับห้องอัดเสียง / โรงเรียนสอนดนตรี หรือ ห้องที่ต้องการเก็บเสียง มักจะมีปัญหาว่า วงกบประตูทั่วไปที่ใช้ตามบ้าน

ยังมีไม่สามารถเก็บเสียงได้ดีพอ เราจึงได้ปรับปรุงแบบวงกบของบ้านทั่วไป เพื่อให้การเก็บเสียงมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งช่วยได้ค่ะ สนใจ

ติดต่อเราได้เลยนะคะ ที่ 02-542-3411 ค่ะ