• 14 September 2017 at 10:21
  • 3969
  • 0

การใส่คิ้วเสริม เพื่อเป็นการเพิ่มมิติให้กับประตู ทำให้ประตูดูเด่น และ สวยงามมากขึ้น แต่ก็ทำให้ราคาประตูสูงขึ้นด้วย

 เปรียบเทียบประตูที่ใส่คิ้วเสริม และไม่ใส่คิ้วเสริม ( ดูรูปด้านล่าง )   รูป update อยู่ด้านล่างสุดค่ะ

 

            ประตูที่ใส่คิ้วเสริมเข้าไป          ประตูที่ไม่ได้ใส่คิ้วเสริม

 

                                       มุมมองด้านข้างของประตูที่มีคิ้วเสริม

 

                               

      

             ประตูเกล็ดที่ใส่คิ้วเสริม      ประตูเกล็ดที่ไม่ใส่คิ้วเสริม

       ในรูป เกล็ดเป็นเกล็ดคิ้วกลม                               ในรูป เกล็ดเป็นเกล็ดลายเล็บ

 

                                         Closed up ประตูเกล็ดที่มีคิ้วเสริมใกล้ๆค่ะ    

                                    


 update ประตูคิ้วเสริม Update  6/7/55


  รูปประตูบานทึบ ใส่คิ้วเสริม 2 ชั้น พร้อมคิ้วแปะตรงกลาง --- เลียนแบบประตูไม้อัดของต่างประเทศ (ลูกค้านำแบบมาให้ผลิตให้)

   

                                      

                    บานประตูไม้แท้ ที่ผลิตขึ้นมา                                  บานประตูไม้อัด เดินคิ้ว

                     


  ดูกันใกล้ๆ อีกที สำหรับคิ้วเสริม 2 ชั้น ของบานไม้แท้


                                    


      อีกบาน รูปแบบเดียวกัน แต่ด้านล่างเป็นเกล็ด 

   

                         

                                                                                   มุมมองด้านข้าง - ช่วงเกล็ด


                                                มุมมองด้านข้าง ทั้งบาน