• 14 September 2017 at 10:21
  • 2362
  • 0


                                                


ระตูทึบเรียบเสมอขอบ  เป็นประตูทึบที่มีความหนา โดยประมาณ 1.5 นิ้ว  ด้านหน้าและด้านหลังเหมือนกัน ต่างจาก

ประตูบานทึบเรียบแบบเก่า 

 

(รูปด้านล่าง จะเป็นบานทึบแบบเก่า ซึ่งมักนำไปใช้เป็นบานห้องน้ำ ใช้ไม้หนาประมาณ 0.5 นิ้ว ทำเสมอขอบด้านเดียว)

 

                                

                                   ด้านหน้า                                  ด้านหลัง