ตัวอย่างประตูไม้สะเดาที่ลูกค้านำไปทำสีพ่น (แบบด้าน) จะได้บานประตูที่มี สีเนียน เรียบ และ ลื่น

อีกหนึ่งทางเลือกของผู้ใช้นะคะ ที่เห็นทั้งหมดในนี้ คือ บานไม้สะเดาที่นำไปทำสีพ่นทั้งหมดค่ะ