ตัวอย่างไม้สะเดาเทียมที่นำมาแกะสลัก จะเห็นว่า สามารถแกะสลักได้สวยงาม ไม่แพ้ไม้สัก  เพราะไม้สะเดาเป็นไม้เนื้อแข็งปาน กลางเช่นเดียวกับไม้สักค่ะ 

   เราให้ดูประตูแกะสลักบานนี้แบบเต็มบานก่อนนะคะ แล้วค่อยไปชมแต่ละส่วนแบบชัดๆกันด้านล่างค่ะ